Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

DEN KONÍ A DĚTÍ

Datum konání: 10. 6. 2018

Zveme Vás na tradiční Den koní a dětí na kolbišti. Více na: http://jkosrl.wbs.cz/14-DEN-KONI-A-DETI-10-6-2018.html


Publikováno 15. 5. 2018 15:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

HASIČSKÉ ZÁVODY

Datum konání: 20. 5. 2018

Zveme Vás na hasičské závody v Radkově Lhotě


Publikováno 15. 5. 2018 14:59
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Tradiční vodění medvěda

Datum konání: 10. 2. 2018

Radkova Lhota fašank 2017 014.jpg

V sobotu okolo 13:00 hodiny vyrazí každoroční průvod masek po naší obci. Věříme, že nebude chybět dobrá nálada a rodiny v naší obci pěkně roztočí medvěda za vyhrávání hudby.


Publikováno 8. 2. 2018 7:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva

Datum konání: 7. 2. 2018

Pozvánka na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která se koná ve středu 7.2. 2018 se začátkem v 18:00 hodin. 

Program:

  1. Volba zapisovatele
  2. Volba ověřovatele zápisu
  3. Těžba dřeva - topoly ; případná probírka - zájemci
  4. Dosadba lesa a různých lokalit
  5. Různé

Publikováno 2. 1. 2018 14:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Sváteční krmení koní a zvířátek Jezdeckého klubu

Datum konání: 24. 12. 2017

Radkova Lhota Setkani rodaku 2017 313.jpg

(Když máma chystá štědrovečerní večeři a tátové hledají program na aktivní dopoledne)
Zábavné dopoledne pro děti s jejich doprovodem a všechny, kteří chtějí vidět zlaté prasátko bez ohledu na věk 
Každá návštěva, která tento den dorazí do stájí Jezdeckého klubu Radkova Lhota a donese koníkům a zvířátkům selského dvorku nějakou pochutinu, bude mít možnost se povozit na našich koních ve stodole, kterou používáme jako krytou jízdárnu.

Jaké zvířátka u nás naleznete:
Koníky, poníky, hříbata, plemenného hřebce
Prasátka a pokud vše dobře dopadne i nová selátka
Králíky, slepice, kačeny, kočky a pejsky

Donést můžete:
Tvrdé pečivo, mrkev, jablka, různé pamlsky
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLADKÉ ČI MĚKKÉ PEČIVO ČI CUKR !!!


Publikováno 11. 12. 2017 20:37
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Rozsvícení vánočního stromku

Datum konání: 16. 12. 2017

Zveme občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromku s občerstvením. Bližší info a pozvánky obdrží občané do schránek.

stromek.jpg


Publikováno 7. 12. 2017 15:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výroční-schůze-obecního-zastupitelstva 29.12.2017

Datum konání: 29. 12. 2017

Zveme všechny občany obce a slavnostní ukončení roku v rámci konání každoroční výroční schůze obecního zastupitelstva s občerstvením.

Akce se koná v pátek 29. 12. 2017 v 17:00 hodin. Bližší info a pozvánky obdrží občané do schránek.

vyrocka.jpg


Publikováno 7. 12. 2017 15:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Staré aktuality

Staré aktuality, které pozbývají svoje platnost a uveřejnění a nejsou dlouhodobé, vymazávám. Děkuji za pochopení.


Publikováno 7. 12. 2017 15:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě

Datum konání: 31. 10. 2015

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním
postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému
či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Pro ÚP ČR
bude tento průkaz zhotovovat Státní tiskárna cenin, státní podnik.

V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy
mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů
končí k 31. 12. 2015. V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit.
V opačném případě přijdou o možnost využívat benefity, které z jejich držitelství vyplývají. ÚP ČR
proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání
ve frontách na konci roku. Zároveň ale upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili v hojném počtu
na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližším období.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
fotografie určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, je také nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Od 1. 1. 2015 mají klienti nově možnost zvolit si, zda si přejí na průkazu uvést symbol zdravotního
postižení, tedy označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo
osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení).
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení
ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost
při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného
ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího
psa. Rozsah výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů
OZP - TP, ZTP a ZTP/P).

Poznámka: Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31.
12. 2013, musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům
průkaz OZP v nové podobě vydat.


Publikováno 31. 10. 2015 16:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář


Kontejner na domovní odpad stojí stále u kravína!