Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

POZVÁNKA

Datum konání: 1. 10. 2017

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radkova Lhota na 1.11.2017 v 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

PROGRAM:

  1. Zápis z minulé schůze
  2. Volba zapisovatele
  3. Volba ověřovatele
  4. Projekty pro infrastrukturu
  5. Rozpočet na rok 2018
  6. Otázky okolo vinobraní
  7. Různé

Publikováno 30. 10. 2017 20:48
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na 1. ročník ochutnávky vín-

Datum konání: 4. 11. 2017

VINOOCHUT1.JPG


Publikováno 13. 10. 2017 6:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě

Datum konání: 31. 10. 2015

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním
postižením (průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové kartičky podobné občanskému
či řidičskému průkazu, která je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. Pro ÚP ČR
bude tento průkaz zhotovovat Státní tiskárna cenin, státní podnik.

V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají v platnosti také průkazy
mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů
končí k 31. 12. 2015. V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vyměnit.
V opačném případě přijdou o možnost využívat benefity, které z jejich držitelství vyplývají. ÚP ČR
proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání
ve frontách na konci roku. Zároveň ale upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili v hojném počtu
na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližším období.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
fotografie určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, je také nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Od 1. 1. 2015 mají klienti nově možnost zvolit si, zda si přejí na průkazu uvést symbol zdravotního
postižení, tedy označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo
osoby úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení).
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení
ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost
při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného
ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího
psa. Rozsah výhod se liší dle závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů
OZP - TP, ZTP a ZTP/P).

Poznámka: Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31.
12. 2013, musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům
průkaz OZP v nové podobě vydat.


Publikováno 31. 10. 2015 16:01
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na Hubertovu jízdu dne 14.11.2015

Datum konání: 15. 10. 2015


Publikováno 23. 10. 2015 13:10
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na 11. ročník výšlapu na Živčákovu horu

Datum konání: 29. 8. 2015 - 30. 8. 2015

Zveme vás na tradiční vyjížďku na Turzovku a poutní místo Živčákova hora, která nabízí poutníkům několik pramenů čisté horské vody, a to ve dnech 29. – 30. 8. 2015. Ubytování bude opět v Makově i s večeří, takže se můžete těšit na příjemný program. Letošní trasa povede buď přes Rožnov pod Radhoštěm, cyklostezkou v Horní Bečvě přes přechod zvaný Bumbálka do Turzovky a na poutní místo. Anebo zdatnější cyklisté si mohou zvolit trasu spojenou s lanovkou v Bílé, dále hraniční horou Bobek přes Korňu. Návrat je tradiční – Karolínka, Halenkov, Tesák a cílová rovinka končí Na Špici. Přijďte podpořit již mnohaletou tradici započatou panem Františkem Zlámalem, aktivně prožít víkend a zároveň si vychutnat pohodovou atmosféru.

V případě zájmu kontaktujte

Josefa Horáka, mobil 739 377 226 (kvůli počtu zájemců a zajištění ubytování). Těšíme se na vás.

pořádá Dřevohostice


Publikováno 25. 8. 2015 11:55
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář


Kontejner na domovní odpad stojí stále u kravína!