Dotace Kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet a finanční dokumenty > Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018Vyvěšeno: 7. 12. 2017
Sejmuto: 31. 12. 2019
                     
  PŘÍLOHA Č.1   
                     
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE RADKOVA LHOTA NA ROK 2018
                     
ODDÍL,  POLOŽKA DRUH PŘÍJMŮ ČÁSTKA V tis. Kč ZMĚNY VÝSLEDEK
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 500    
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 16    
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu 50    
  1121 Daň z příjmů právnických osob 460    
  1211 Daň z přidané hodnoty 950    
  1340 Poplatek za komunální odpad 18    
  1341 Poplatek ze psů 1    
  1361 Správní poplatky 3    
  1511 Daň z nemovitosti 150    
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 0    
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0    
3399 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2    
3392 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5    
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55    
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20    
6409 2124 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0    
  8115 Bez ODPA změna stavu krdb. Prostř. Nabu 3844    
CELKEM v tis. Kč 6074    
                     
ODDÍL,  POLOŽKA DRUH VÝDAJŮ  ČÁSTKA V tis. Kč ÚPRAVA PO ÚPRAVĚ 
1019 6121 Pěstební činnost - nákup ostatních služeb 800    
2212 5139 Nákup materiálu j.n. -silnice 50    
2212 6121 Budovy, haly a stavby 100    
2219 5171 Opravy a uržování - pozemní komunikace 300    
2292 5193 Výdaje na dopravní a územní obslužnost  15    
2310 5151 Studená voda 20    
2310 5171 Opravy a udržování 30    
2321 5139 Nákup materiálu j.n. - Odpadní vody 20    
2321 5169 Nákup ostatních služeb 20    
2321 5171 Opravy a udržování 20    
2334 6121 Revitalizace říčních systémů 100    
2341 5166 Vodní díla v zemědělské krajině 10    
2341 6121 Budovy, haly a stavby 2000    
2413 5171 Záležitosti radiokomunikací 10    
3111 5321 Předškolní zařízení 5    
3113 5321 Základní školy 5    
3312 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0    
3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky (část) 3    
3319 5163 Ostatní záležitosti kultury 5    
3326 5171 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Povědomí 0    
3392 5154 Zájmová činnost v  kultuře - elektrická energie  40    
3392 5171 Zájmová činnost v  kultuře - opravy a udržování   150    
3399 5169 Ostatní záležitosti kultury - církví a sdělovacích prostředků  5    
3399 5171 Opravy a udržování 0    
3399 5194 Věcné dary 5    
3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0    
3399 5321 Neinvestiční transfery obcím  5    
3412 5139 Sportovní zařízení v majetku obce, nákup mat. n.j. 10    
3412 5171 Opravy a udržování 20    
3412 6121 Budovy, haly, stavby  10    
3419 5222 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvetiční transf. obč. sdruž. 0    
3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická energie 30    
3632 5321 Pohřebnictví - neinvetiční transfery obcím 5    
3635 5362 Územní plánování 20    
3639 5161 Služby pošt 1    
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  10    
3639 5169 Nákup ostatních služeb 10    
3639 5171 Opravy a udržování 5    
3639 6119 Komunální a územní rozvoj, ostatní nákupy(projekty) 150    
3639 6121 Haly, budovy, stavby 650    
3639 6130 Pozemky 200    
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20    
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 130    
3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60    
3745 5139 Nákup materiálu j.n 10    
3745 5132 Ochranné pomůcky 2    
3745 5137 DHDM 2    
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 22    
3745 5171 Opravy a udržování 50    
4357 5339 Domovy - neinvestiční trans.cizím příspěvkovým organizacím           5    
5512 5139 Požární ochrana -  nákup materiálu j.n. 5    
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva  15    
5512 5171 Opravy a udržování 60    
5512 5137 DHDM  2    
5512 5141 Úroky vlastní 1    
5512 5154 Elektrická energie  10    
5512 5163 Služby peněžních ústavů 0    
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5    
5512 5169 Nákup ostatních služeb 5    
5512 6121 Budovy, haly, stavby  200    
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 240    
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6    
6112 5175 Pohoštění 5    
6112 5032 Povinné pojištění na VZP 15    
6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  5    
6112 5169 Nákup ostatních služeb 5    
6112 5492 Peněžní dar 0    
6171 5021 Činnost místní správy - oov 150    
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  2    
6171 5137 DHDM 0    
9171 5139 Nákup materiálu j.n. 10    
6171 5153 Plyn 35    
6171 5154 Elektrika 35    
6171 5161 Služby pošt 1    
6171 5162 Služby telekomikací a radiokomunikací 40    
6171 5163 Služby peněžních ústavů 2    
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  10    
6171 5168 Zpracování dat a služ. souv. s inf. a kom. technol. 37    
6171 5169 Nákup ostatních služeb 13    
6171 5173 Cestovné  10    
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně  0    
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím  0    
6171 5362 Platby daní  a poplatků státnímu rozpočtu  10    
           
CELKEM v tis. Kč 6074 0 0
                     
                     
                     
  vyvěšeno dne: 7.12.2017              
                     
  sejmuto dne:                
                     

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 5. 02. 2020 9:26