Dotace Kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Kanalizace a ČOV Radkova Lhota - výběr zhotovitele stavby

Předmětem veřejné zakázky je stavba nové gravitační splaškové kanalizace a stavby nové ČOV v obci Radkova Lhota

 19.07.2022

Kanalizace a ČOV Radkova Lhota - výběr technického dozoru investora stavby

Předmětem plnění zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora a činností souvisejících při výstavbě splaškové kanalizace a ČOV na území obce Radkova Lhota.

Veřejné osvětlení Radkova Lhota – nové veřejné osvětlení

Předmětem veřejné zakázky je nová stavba kabelového vedení veřejného osvětlení včetně lamp umístěných na stožárech veřejného osvětlení.
26. 04. 2022 10:47

Kanalizace a ČOV Radkova Lhota

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace řešící odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Radkova Lhota.
12. 10. 2020 12:20

ÚPRAVA BUDOVY KD RADKOVA LHOTA II.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravu střešní konstrukce nad částí objektu KD – nad jižním traktem – nad prostorem kulturního sálu se schodištěm do II.NP a nad galerií. Stavební úprava odstraňuje stávající konstrukci střechy – krov vč. odstranění stávajícího laťování a klempířských prvků, která je ve špatném stavebně technickém stavu. Součástí odstraňovaných konstrukcí je i stávající zateplení stropní konstrukce vč. podhledu – osazená na spodní straně stávající konstrukce krovu. Tato konstrukce bude nahrazena novou konstrukcí krovu z dřevěných vazníků vč. vybudování nového ztužujícího ŽB věnce V1. Stávající plechová střešní krytina bude odstraněna a po provedení nového krovu ze střešních sbíjených vazníků, bude původní střešní krytina opět osazena na novou konstrukcí střechy. Součástí je také osazení nových klempířských prvků střechy a výměny stávajících dešťových svodů vč. jejich napojení na ležatou kanalizaci. Konstrukce nového krovu střechy je řešena ve stávají výšce hřebene střechy a římsy, a také ve stejném sklonu střechy jako stávající konstrukce střechy. Součástí výměny podhledu v prostoru sálu bude výměna elektroinstalace a osvětlení.
29. 04. 2020 9:44

ÚPRAVA BUDOVY KD RADKOVA LHOTA

Předmětem veřejné zakázky jsou udržovací práce objektu č.p. st. 66, - kulturního domu v Radkově Lhotě, které sestává z výměn části podlah, výměn oken a dveří, vnitřních omítek, opravy sociálního zařízení, nových rozvodech elektrické energie a nového systému vytápění, provedení chemické injektáže – dodatečné hydroizolace, dodatečné zateplení stropních konstrukcí stropu nad II.NP, výměna omítek a SDK podhledu, doplnění zábradlí v prostoru sálu a osazení rolovacích vrat mezi sál a přísálí.
11. 11. 2019 8:05