Dotace Kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace obce

Dotace

čov.png

POŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ PRO ŘEZÁNÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO JSDH

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace ve výši 24 000,- Kč z dotačního programu "Program na podporu JSDH 2023" pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Dotace bude použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení prostředků pro řezání s příslušenstvím.

logo-kraje-na-web.jpg

POŘÍZENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO HASIČE

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace ve výši 24 800,- Kč z dotačního programu "Program na podporu JSDH 2022" pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022. Dotace bude použita na částečnou úhradu výdajů na pořízení ochranných pomůcek pro hasiče.

logo-kraje-na-web.jpg

 

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V RADKOVĚ LHOTĚ 

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč, z dotačního programu " Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022" pro dotační titul 01_01_01_ Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

logo-kraje-na-web.jpglogo POV.png

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI RADKOVA LHOTA

publicita SZIF.jpg

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace  ve výši 185 565,- Kč, z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021" pro dotační titul 02_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace, na částečnou úhradu výdajů na Příprava projektové dokumentace obecního domu s předprostorem v Radkově Lhotě.

logo-kraje-na-web.jpgochranna-znamka-pov-ok (1).jpg

POŘÍZENÍ DROBNÉHO MAJETKU KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ V RADKOVĚ LHOTĚ

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace  ve výši 35 000,- Kč, z dotačního programu "Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020", na částečnou úhradu výdajů na Pořízení drobného majetku kulturního zařízení v Radkově Lhotě.

logo-kraje-na-web.jpg

ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ OBECNÍ KNIHOVNY V RADKOVĚ LHOTĚ

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace  ve výši 70 000,- Kč, z dotačního programu "Program na podpory investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 pro dotační titul č. 2-Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti", na částečnou úhradu výdajů na Zkvalitnění vybavení obecní knihovny v Radkově Lhotě.

logo-kraje-na-web.jpg

OBNOVA OBECNÍHO DOMU V RADKOVĚ LHOTĚ-II.ETAPA

Obec v současné době čerpá dotaci z programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020" z dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. 

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč.

Předpokládané náklady akce  jsou 1 366 013,- Kč

logo-kraje-na-web.jpglogopov-2020.jpg

OBNOVA OBECNÍHO DOMU V RADKOVĚ LHOTĚ-I.ETAPA

Obec v současné době čerpá dotaci z programu 11782 -Podpora regionů 2019+, Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu obecního domu Radkova Lhota.

Obec Radkova Lhota děkuje Ministerstvo pro místní rozvoj za poskytnutí dotace ve výši 3 260 181,- Kč.

Předpokládané náklady akce  jsou 5 658 076,- Kč

mmr.png

RADKOVA LHOTA-LOKALITA "MESLO" REVITALIZACE STŘÍBRNÍK

Ministerstvo zemědělství ČRAkce byla realizována v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ Ministerstva zemědělství České republiky letech 2017-2018.

Obec Radkova Lhota děkuje Ministerstvu zemědělství ČR za poskytnutí dotace ve výši 1 858 000,- Kč.

Celkové náklady projektu byly 2 511 965,- Kč.

REVITALIZACE STŘÍBRNÍK REVITALIZACE STŘÍBRNÍK

REVITALIZACE STŘÍBRNÍK REVITALIZACE STŘÍBRNÍK

Starší příspěvky:

Obec Radkova Lhota v současné době ověřuje podmínky a projektovou připravenost k podání žádosti o dotaci z OPŽP 2014 - 2020. 

Obec Radkova Lhota touto cestou děkuje tímto, Krajskému úřadu v Olomouci - krizovému oddělení za finanční příspěvek "z fondu solidarity" ve výši 62.376,- Kč na úhradu opravy mostu, který byl poničený při povodni v roce 2010.

Dále děkuje Krajskému úřadu v Olomouci - krizovému oddělení za finanční příspěvek v celkové výši 150.000,- Kč na úhradu zakoupení nového auta pro hasiče, respektive na úhradu půjčky, která byla ve výši 500.000,- Kč pro tento účel zřízena.

Pro naši malou obec jsou tyto finanční příspěvky velkou pomocí, za což jsme vděčni.

Logo olomoucký kraj Logo EU

Foto

Lávka Lávka Lávka
Lávka Lávka