Dotace Kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace obce

Dotace

OBNOVA OBECNÍHO DOMU V RADKOVĚ LHOTĚ-II.ETAPA

Obec v současné době čerpá dotaci z programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020" z dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. 

Obec Radkova Lhota děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč.

Předpokládané náklady akce  jsou 1 366 013,- Kč

logo-kraje-na-web.jpglogopov-2020.jpg

OBNOVA OBECNÍHO DOMU V RADKOVĚ LHOTĚ-I.ETAPA

Obec v současné době čerpá dotaci z programu 11782 -Podpora regionů 2019+, Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu obecního domu Radkova Lhota.

Obec Radkova Lhota děkuje Ministerstvo pro místní rozvoj za poskytnutí dotace ve výši 3 260 181,- Kč.

Předpokládané náklady akce  jsou 5 658 076,- Kč

mmr.png

RADKOVA LHOTA-LOKALITA "MESLO" REVITALIZACE STŘÍBRNÍK

Ministerstvo zemědělství ČRAkce byla realizována v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ Ministerstva zemědělství České republiky letech 2017-2018.

Obec Radkova Lhota děkuje Ministerstvu zemědělství ČR za poskytnutí dotace ve výši 1 858 000,- Kč.

Celkové náklady projektu byly 2 511 965,- Kč.

REVITALIZACE STŘÍBRNÍK REVITALIZACE STŘÍBRNÍK

REVITALIZACE STŘÍBRNÍK REVITALIZACE STŘÍBRNÍK

Starší příspěvky:

Obec Radkova Lhota v současné době ověřuje podmínky a projektovou připravenost k podání žádosti o dotaci z OPŽP 2014 - 2020. 

Obec Radkova Lhota touto cestou děkuje tímto, Krajskému úřadu v Olomouci - krizovému oddělení za finanční příspěvek "z fondu solidarity" ve výši 62.376,- Kč na úhradu opravy mostu, který byl poničený při povodni v roce 2010.

Dále děkuje Krajskému úřadu v Olomouci - krizovému oddělení za finanční příspěvek v celkové výši 150.000,- Kč na úhradu zakoupení nového auta pro hasiče, respektive na úhradu půjčky, která byla ve výši 500.000,- Kč pro tento účel zřízena.

Pro naši malou obec jsou tyto finanční příspěvky velkou pomocí, za což jsme vděčni.

Logo olomoucký kraj Logo EU

Foto

Lávka Lávka Lávka
Lávka Lávka