Dotace Kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Nařízení obce a vyhlášky

Název Vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Radkova Lhota o místním poplatku ze psů č. 2/2023

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Radkova Lhota o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2023

 

1.1.2024

 Obecně závazná vyhláško obce Radkova Lhota o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 2/2022 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019 Požární řád  13. 12. 2019
Sazebník základní výše náhrad, hrazených obci Radkova Lhota za zřízení věcného břemene  12. 12. 2019
 Obecně závazná vyhláška 1/2017 Pohyb psů  4. 7. 2017 
Směrnice č.1/2019 o poskytování cestovních náhrad 1.1.2019
Směrnice č. 2/2019 k zadávání zakázek malého rozsahu 21.3.2019
Směrnice č. 3/2019 podmínky pro poskytnutí příspěvku při narození dítěte 1.1.2020
Směrnice č. 1/2020 k vedení pokladny a provádění operací s penězi a v hotovosti 1.3.2020
Směrnice č. 2/2020 výkon práv subjektů (GDPR) 1.9.2020