Dotace Kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvod > Rozpočet archiv > Finanční zprávy

Finanční zprávy

FINANČNÍ ZPRÁVA 1/2018

OBEC RADKOVA LHOTA

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

Stav účtu v KB k 1.1.2018 – 5 986 406,45 Kč

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      58 416,96 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         1 000,77 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 3 523,79 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                14 282,44 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                            101 562,53 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                        2 389 Kč           

               SFÚ Praha                                                                                        23,41 Kč

               ČESKÁ SPOŘITELNA - dividendy                                         96 424 Kč

               KB – úrok                                                                                         41,67 Kč

Příjmy celkem – 277 664,57 Kč

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             3 988 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 619,68 Kč

               ANTEE – internetové stránky                                                     3 267 Kč

               MAREK SAZIMA – pc                                                              1 180 Kč

               GORDIC – software                                                                   1 297,73 Kč

               DSO mikroregionu MOŠTĚNKA – členský příspěvek              7 630 Kč

               ČUZAK  Praha                                                                               300 Kč

               MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – správ. poplatek      1 000 Kč

               OLDŘICH TOMČÍK – materiál                                                 2 408 Kč

               KIDSOK – dopravní obslužnost                                               15 190 Kč

               OLOMOUCKÝ KRAJ – vrácení dotace za volby                    18 703 Kč

               EKOAGROSTAV A. S.                                                          465 176 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 944 Kč

               Daň z příjmů                                                                                3 144 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                     1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                        1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                 3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                          1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                             4 250 Kč

               KB – poplatky                                                                                940 Kč                                                                  

Výdaje celkem – 550 974,41 Kč

Stav účtu v KB k 31.1.2018 – 5 713 096,61 Kč

Účet v ČNB k 1.1.2018 – 472 726,13 Kč

Příjem –  Dotace na volby                                                                         25 887 Kč

                Dotace na výkon státní správy                                                  17 200 Kč      

Výdaj – Poplatky                                                                                              40,20 Kč

Stav účtu v ČNB k 31.1.2018 – 515 772,93 Kč

Pokladna

Stav pokladny k 1.1.2018 činil 26 148 Kč

Příjmy:    Přihlášení k pobytu                                                                         250 Kč

Příjmy celkem – 250 Kč

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               Příprava občerstvení                                                                      612 Kč

               Přípravné práce                                                                              850 Kč

               Úklidové práce                                                                           2 499 Kč

               Benzín do sekačky                                                                     1 600 Kč

               Klíč na Obecní úřad                                                                        45 Kč

               Občerstvení – volby prezidenta                                                 1 460 Kč

               Cestovné – volby prezidenta                                                        980 Kč             

Výdaje celkem – 13 776 Kč

Stav pokladny k 31.1.2018 činil 12 622 Kč

 Vyhotovil 6.2.2018

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 12/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

Stav účtu v KB k 1.12.2017 – 5 799 443,44 Kč

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      62 233,32 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         5 050,17 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 3 691,12 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                95 133,05 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              94 874,70 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                     39 050 Kč

              SFÚ Praha                                                                                     107,69 Kč

               EKO KOM                                                                                 3 493 Kč

               SALIX MORAVA – nájem                                                       2 206 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

Příjmy celkem – 305 880,72 Kč

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             1 477 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – biomasa                                               1 452 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 863,71 Kč

               MAREK SAZIMA – pc                                                              2 249 Kč

               PATRIK LUCKÝ – toner                                                            3 836 Kč

               DSO mikroregionu MOŠTĚNKA - kalendáře                               840 Kč

               MARTIN PACÁČEK – deratizace                                             1 200 Kč

               B3F – zámek a oprava dveří                                                       3 335 Kč

               FIRESPORT – nářadí                                                                 7 470 Kč

               FITHAM – posilovací nářadí                                                     4 950 Kč

               MĚSTO OSTRAVA – pohřeb občana                                       5 610 Kč

               VÚ DŘEVOHOSTICE – oprava                                                5 666 Kč

               Záloha do pokladny                                                                   50 000 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 944 Kč

               Daň z příjmů                                                                                3 075 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                     1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                        1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                 3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                          1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                             4 250 Kč

               KB – poplatky                                                                                763 Kč                                     

Výdaje celkem – 118 917,71 Kč

 Stav účtu v KB k 31.12.2017 – 5 986 406,45 Kč

Účet v ČNB k 1.12.2017 – 455 855,73 Kč

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

Stav účtu v ČNB k 31.12.2017 – 472 726,13 Kč

 Pokladna

 Stav pokladny k 1.12.2017 činil 7 207 Kč

 Příjmy:   Příjem z banky                                                                           50 000 Kč

               Přihlášení k pobytu                                                                         250 Kč

               JEZDECKÝ KLUB – nájem                                                       1 756 Kč

Příjmy celkem – 52 006 Kč

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               DAVID FOUKAL – různé práce                                                4 240 Kč

               MARCELA TOMÁNKOVÁ – knihovnické práce                    2 550 Kč

               FRANTIŠEK MAJSTRYZSIN – úklidové práce                      1 500 Kč

               JIŘÍ SVOBODNÍK – úklidové práce                                         1 020 Kč

               Dar na vánoční svátky – DS Radkova Lhota                           10 000 Kč

               Příspěvek na překládku                                                              2 000 Kč

               Kancelářské potřeby                                                                   1 553 Kč

               Prádelna – ubrusy                                                                       1 290 Kč

               Občerstvení – akce, schůze                                                        1 860 Kč

               Kelímky – akce                                                                             200 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky                                                          470 Kč

               Kytice – reprezentace obce                                                           260 Kč

               Cestovné – výběr hotovosti                                                           392 Kč        

Výdaje celkem – 33 065 Kč

Stav pokladny k 31.12.2017 činil 26 148 Kč

Vyhotovil 2.1.2018

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 12/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.12.2017 – 5 799 443,44 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      62 233,32 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         5 050,17 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 3 691,12 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                95 133,05 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              94 874,70 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                     39 050 Kč

              

               SFÚ Praha                                                                                     107,69 Kč

               EKO KOM                                                                                 3 493 Kč

               SALIX MORAVA – nájem                                                       2 206 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

              

Příjmy celkem – 305 880,72 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             1 477 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – biomasa                                               1 452 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 863,71 Kč

               MAREK SAZIMA – pc                                                              2 249 Kč

               PATRIK LUCKÝ – toner                                                            3 836 Kč

               DSO mikroregionu MOŠTĚNKA - kalendáře                               840 Kč

               MARTIN PACÁČEK – deratizace                                             1 200 Kč

               B3F – zámek a oprava dveří                                                       3 335 Kč

               FIRESPORT – nářadí                                                                 7 470 Kč

               FITHAM – posilovací nářadí                                                     4 950 Kč

               MĚSTO OSTRAVA – pohřeb občana                                       5 610 Kč

               VÚ DŘEVOHOSTICE – oprava                                                5 666 Kč

               Záloha do pokladny                                                                   50 000 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 944 Kč

               Daň z příjmů                                                                                3 075 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                     1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                        1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                 3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                          1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                             4 250 Kč

               KB – poplatky                                                                                763 Kč

                                                                                   

Výdaje celkem – 118 917,71 Kč

 

Stav účtu v KB k 31.12.2017 – 5 986 406,45 Kč

 

 

 

 

 

Účet v ČNB k 1.12.2017 – 455 855,73 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

              

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 31.12.2017 – 472 726,13 Kč

 

 

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.12.2017 činil 7 207 Kč

 

Příjmy:   Příjem z banky                                                                           50 000 Kč

               Přihlášení k pobytu                                                                         250 Kč

               JEZDECKÝ KLUB – nájem                                                       1 756 Kč

             

Příjmy celkem – 52 006 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               DAVID FOUKAL – různé práce                                                4 240 Kč

               MARCELA TOMÁNKOVÁ – knihovnické práce                    2 550 Kč

               FRANTIŠEK MAJSTRYZSIN – úklidové práce                      1 500 Kč

               JIŘÍ SVOBODNÍK – úklidové práce                                         1 020 Kč

               Dar na vánoční svátky – DS Radkova Lhota                           10 000 Kč

               Příspěvek na překládku                                                              2 000 Kč

               Kancelářské potřeby                                                                   1 553 Kč

               Prádelna – ubrusy                                                                       1 290 Kč

               Občerstvení – akce, schůze                                                        1 860 Kč

               Kelímky – akce                                                                             200 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky                                                          470 Kč

               Kytice – reprezentace obce                                                           260 Kč

               Cestovné – výběr hotovosti                                                           392 Kč

              

              

Výdaje celkem – 33 065 Kč

 

 

Stav pokladny k 31.12.2017 činil 26 148 Kč

 

 

 

Vyhotovil 2.1.2018

 

Marek Šrom - účetní

              

 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 11/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.11.2017 – 5 647 361,23 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      56 399,86 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                            732,64 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 4 152,21 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                  5 521,13 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                            116 698,42 Kč

              

               SFÚ Praha                                                                                  3 437,62 Kč

               HOFMANOVÁ – dědictví                                                       28 875,98 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – pacht                                                60 433 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 276 292,53 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             4 116 Kč

               SUEZ – odpad                                                                           21 528 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – odpad                                                     726 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 267,21 Kč

               APLHA SUPPLIES – toner                                                       12 771,55 Kč

               PRIMÁŠ – hudební vystupení                                                     7 000 Kč

               JOSEF KRETEK – sazenice                                                       2 279 Kč

               OLDŘICH TOMČÍK – výměna svítidel                                   13 929,96 Kč

  1. a K. PŘEROV – vzorky                      1 040,60 Kč

               Záloha do pokladny                                                                    25 000 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                       1 944 Kč

               Daň z příjmů                                                                                3 480 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                     1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                        1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                 3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                          1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                             4 250 Kč

               JOSEF BUCHTA – sečení trávy                                                 5 280 Kč

               KB – poplatky                                                                                661 Kč

                                                                                   

Výdaje celkem – 124 210,32 Kč

 

Stav účtu v KB k 30.11.2017 – 5 799 443,44 Kč

 

 

 

 

 

Účet v ČNB k 1.11.2017 – 438 985,33 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

              

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 30.11.2017 – 455 855,73 Kč

 

 

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.11.2017 činil 781 Kč

 

Příjmy:   Příjem z banky                                                                           25 000 Kč

               Přihlášení k pobytu                                                                         350 Kč

            

Příjmy celkem - 25350 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               DAVID FOUKAL – různé práce                                                1 600 Kč

               JOSEF BUCHTA st. – sázení stromků                                          340 Kč

               JOSEF BUCHTA ml. - sázení stromků                                         340 Kč

               MARTIN BUCHTA – sázení stromků                                          340 Kč

               Odměny za volby                                                                        6 145 Kč

               Občerstvení – volby                                                                    1 131 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   1 795 Kč

               Správní poplatky- ověření podpisu                                               210 Kč

               Kancelářské potřeby                                                                      777 Kč

               Známky                                                                                         320 Kč

               Cestovné – výběr hotovosti                                                           196 Kč

              

              

               Výdaje celkem – 18 924 Kč

 

 

Stav pokladny k 30.11.2017 činil 7 207 Kč

 

 

 

Vyhotovil 5.12.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 10/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.10.2017 – 5 600 151,89 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      47 490,60 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                            696,43 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 4 477,51 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                26 760,34 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              75 155,12 Kč

              

               EKO KOM                                                                                  3 151 Kč

               FÚ OLOMOUC – vrácení přeplatku srážkové daně                  1 410 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – úrok ze zápůjčky                              12 500 Kč

               AGD ŽÁKOVICE – nájem                                                       20 492 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 192 174,67 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             4 351 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – odpad                                                     726 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 914,73 Kč

               DANIŠ DAVAZTECHNIK – oprava                                         2 160 Kč

               GORDIC – software                                                                      968 Kč

               PETR HRADIL - ZEMNÍ PRÁCE – výkopové práce               4 356 Kč

               SEZNAM FIREM CZECH – inzerce                                         2 381 Kč

               MAREK SAZIMA – pc                                                             2 293 Kč

               SVATOPLUK HRABAL – podst. pro mapu a plak. plochu   14 600 Kč                   

               LUKÁŠ MELKA – svítilny                                                     49 223 Kč

  1. a K. PŘEROV – vzorky 1 040,60 Kč
  2. a K. PŘEROV – vodné 18 872 Kč

               JOSEF KLVAŇA – různé práce                                                6 324 Kč

               ROBIN BRŠŤÁK – různé práce                                                5 576 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 926 Kč

               Daň z příjmů                                                                               4 530 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    1 774 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                             4 250 Kč

               KB – poplatky                                                                                650 Kč

                                                                                   

Výdaje celkem – 144 965,33 Kč

 

Stav účtu v KB k 31.10.2017 – 5 647 361,23 Kč

 

 

 

 

 

Účet v ČNB k 1.10.2017 – 395 702,53 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

               Dotace na volby                                                                         26 423 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             40,20 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 31.10.2017 – 438 985,33 Kč

 

 

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.10.2017 činil 13 055 Kč

 

Příjmy:                                                                                                               0 Kč

            

Příjmy celkem - 0 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               DAVID FOUKAL – různé práce                                                1 760 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   1 777 Kč

               Ovocné stromy na výsadbu                                                        2 480 Kč

               Pletivo – stromy                                                                            440 Kč

               Kancelářské potřeby                                                                        49 Kč

               Poštovné                                                                                          38 Kč

              

              

               Výdaje celkem – 12 274 Kč

 

 

Stav pokladny k 31.10.2017 činil 781 Kč

 

 

 

Vyhotovil 1.11.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 9/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.9.2017 – 5 502 796,24 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      45 833,85 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         1 976,69 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 4 738,61 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                62 564,52 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              56 698,83 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                     13 731,16 Kč

              

               Převedení zůstatku – DS Radkova Lhota                                 17 553 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 203 138,33 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             3 507 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – odpad                                                     726 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 958,68 Kč

               ČESKÁ POJIŠŤOVNA – pojištění staveb                                 1 583 Kč

               MICHAL KRISTEK – vystoupení - Lhotsko                             2 000 Kč

               JAN KUBÍČEK – materiál                                                         2 197 Kč

               OTA KUBÍČEK – materiál a popelnice                                   13 984 Kč

               LUDMILA BARTÍKOVÁ – různé práce                                      204 Kč

               KAREL ŠROM – oprava kaple                                                  3 400 Kč

               JOSEF BUCHTA – sečení trávy                                                2 560 Kč

               JOSEF KLVAŇA – různé práce                                                6 256 Kč

               ROBIN BRŠŤÁK – různé práce                                                5 576 Kč

               MAS Partnerství Moštěnka – zapůjčení podia                           1 500 Kč

               MAS Partnerství Moštěnka – zpracování veřejné zakázky        5 000 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 907 Kč

               Daň z příjmů                                                                               5 220 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    1 258 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                            4 250 Kč

               Záloha do pokladny                                                                  25 000 Kč

               KB – poplatky                                                                               646 Kč

                                                                                    

Výdaje celkem – 105 782,68 Kč

 

Stav účtu v KB k 30.9.2017 – 5 600 151,89 Kč

 

 

 

Účet v ČNB k 1.9.2017 – 378 832,13 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 30.9.2017 – 395 702,53 Kč

 

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.9.2017 činil 10 538 Kč

 

Příjmy: Příjem z banky                                                                            25 000 Kč

            

Příjmy celkem - 25 000 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               BŘETISLAV BARTÍK – různé práce                                           272 Kč

               JANA BUCHTOVÁ  - různé práce                                                 68 Kč

               DAVID FOUKAL – různé práce                                                7 760 Kč

               HANA KOLÍBALOVÁ – různé práce                                          204 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   2 469 Kč

               Hasiči – emise a technická                                                         1 480 Kč

               Hasiči – pohonné hmoty                                                             1 900 Kč

               Rychločistírna oděvů Přerov – praní ubrusů                                 330 Kč

               Růže a dárkové koše – výročí DS Radkova Lhota                     1 820 Kč

               Cestovné – předání růží a dárkových košů                                      60 Kč

               Kontrola – občerstvení                                                                   194 Kč

               Cestovné – výběr hotovosti                                                            196 Kč

              

              

       

Výdaje celkem – 22 483 Kč

 

 

Stav pokladny k 30.9.2017 činil 13 055 Kč

 

 

 

Vyhotovil 3.10.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 8/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.8.2017 – 5 825 128,06 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      53 995,91 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 5 172,77 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                            118 434,24 Kč

              

               SFÚ Praha                                                                                   3 038,74 Kč

               ELIŠKA KOLÍBALOVÁ  – tržba z prodeje pozemku             29 834 Kč

               KB – úrok                                                                                         41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 210 517,33 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha na plyn                                        3 180 Kč

               INNOGY ENERGIE – vyúčtování – nedoplatek                      28 497,78 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             3 667 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – odpad                                                     726 Kč

               SAZIMA - software                                                                    3 517,90 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 637,47 Kč

               MICHAL KRISTEK – fotopráce                                                1 500 Kč

               EVA DOSTÁLOVÁ - ubrusy                                                    8 670 Kč

               KAREL ŠROM – oprava KD                                                     3 060 Kč

               JOSEF BUCHTA – sečení trávy                                                4 400 Kč

               MYSLIVECKÝ SPOLEK KAMENICE – pohoštění              30 000 Kč

               ALEŠ ZOBANÍK – projekt v lokalitě „Meslo“                        35 538 Kč

               PETR HRADIL – zemní práce – opravy a materiál                  49 071 Kč

               RADIM ZLÁMAL – malířské a natěračské práce v KD         55 965 Kč

               LEVELPRO – upomínkové předměty                                      76 648 Kč

               TREND NÁBYTEK – židle a stoly                                        151 381 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 944 Kč

               Daň z příjmů                                                                               3 177 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    1 258 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                            4 250 Kč

               Záloha do pokladny                                                                  50 000 Kč

               KB – poplatky                                                                               891 Kč

                                                                                    

Výdaje celkem – 532 849,15 Kč

 

Stav účtu v KB k 31.8.2017 – 5 502 796,24 Kč

 

 

 

Účet v ČNB k 1.8.2017 – 361 961,73 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 31.8.2017 – 378 832,13 Kč

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.8.2017 činil 12 391 Kč

 

Příjmy: Příjem z banky                                                                            50 000 Kč

            

Příjmy celkem - 50 000 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               Práce okolo hřiště – příprava na sjezd rodáků                            5 032 Kč

               Kancelářské potřeby                                                                      488 Kč

               Barva na koupaliště                                                                    2 168 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   2 781 Kč

               Sekačka – oprava                                                                           550 Kč

               Hasiči – benzin do tranzitu                                                         1 800 Kč

               Řetěz na pilu                                                                                  859 Kč

               Mikrofony                                                                                   8 537 Kč

               Sjez rodáků - hudební produkce                                                 6 000 Kč

               Zásobníky, koše, útěrky, odpadové pytle, prostěradla                5 573 Kč

               Dětský den – potřeby                                                                  1 489 Kč

               Sjezd rodáků - potřeby                                                                3 504 Kč

               Sjezd rodáků – občerstvení                                                         3 594 Kč

               Poštovní známky                                                                            160 Kč

               Správní poplatek                                                                          3 000 Kč

               Cestovné – výběr hotovosti                                                            588 Kč

              

              

       

Výdaje celkem – 51 853 Kč

 

 

Stav pokladny k 31.8.2017 činil 10 538 Kč

 

 

 

Vyhotovil 5.9.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 7/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.7.2017 – 5 792 782,47 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      53 003,30 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         2 515,74 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 5 038,48 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                              100 706,89 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              94 251,96 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                       9 131 Kč

              

               KB – úrok                                                                                         41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 264 689,04 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               SUEZ – odpad                                                                           21 528 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             3 030 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE - biomasa                                                   726 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 619,45 Kč

               JAS AIR – mapa                                                                         10 393 Kč

               IVO POLÁŠEK AUTOSPORT – oprava hasičské stříkačky    70 000 Kč

               KAREL SMOLKA – hudebně zábavný pořad                           13 000 Kč

               SISKO – oprava střechy v KD                                                   36 203 Kč

               VÚ DŘEVOHOSTICE – oprava, montáž                                  17 773 Kč

               SEZNAM FIREM CZECH – inzerce                                           2 381 Kč

               JOSEF BUCHTA – sečení trávy                                                  5 520 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                       1 944 Kč

               Daň z příjmů                                                                                2 541 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                     1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                        1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                 3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                          1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                              4 250 Kč

               Záloha do pokladny                                                                   25 000 Kč

               KB – poplatky                                                                                678 Kč

                                                                                   

Výdaje celkem – 232 343,45 Kč

 

Stav účtu v KB k 31.7.2017 – 5 825 128,06 Kč

 

 

Účet v ČNB k 1.7.2017 – 345 091,33 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 31.7.2017 – 361 961,73 Kč

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.7.2017 činil 18 965 Kč

 

Příjmy:   Příjem z banky                                                                         25 000 Kč

               Václav Katona – energie, stání                                                     400 Kč

 

Příjmy celkem - 25 400 Kč

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               David Foukal – různé práce                                                        3 360 Kč

  1. Pospíšil 544 Kč

               Olej do křovinořezu                                                                       285 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   4 187 Kč

               Nafta do hasičského auta                                                            2 000 Kč

               Materiál na strop v KD                                                               1 788 Kč

               Cestovné - výběr v hotovosti                                                         196 Kč

               Barva - koupaliště                                                                       5 854 Kč

               Správní poplatek – legalizace podpisu                                            30 Kč

               Příspěvek na narození dítěte                                                       5 000 Kč

               Dar – setkání dechových hudeb                                                 3 000 Kč

                           

Výdaje celkem – 31 974 Kč

 

Stav pokladny k 31.7.2017 činil 12 391 Kč

 

Vyhotovil 2.8.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 6/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.6.2017 – 5 541 362,12 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      54 549,71 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 4 474,55 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                99 705,15 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              71 382,80 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                   117 658,37 Kč

              

               EKO KOM                                                                                  2 869,50 Kč

               V.a K. PŘEROV – dividendy                                                   27 840 Kč

               KB – úrok                                                                                         41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 378 521,75 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha                                                     7 710 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             7 182 Kč

               BIOPAS –  nebezpečný odpad                                                        875Kč

               Telekomunikace                                                                          3 174,80 Kč

               ATOMICON – databáze,systém                                                12 766 Kč

               FIRESPORT – nářadí pro hasiče                                               17 020 Kč

               MĚSTYS DŘEVOHOSTICE – vítání občánků                             960 Kč

               KONVIČKA – oprava                                                                 3 712 Kč

               DŘEVOVÝROBA ŽELECHOVICE – desky na strop               4 156 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                       1 944 Kč

               Daň z příjmů                                                                                2 937 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                     1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                        1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                 3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                          1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                             4 250 Kč

               STANISLAV HRADIL – čerpadlo, baterie                             18 827 Kč

  1. a K. PŘEROV – vzorky 1 040,60 Kč

               Záloha do pokladny                                                                 25 000 Kč

               KB – poplatky                                                                               790 Kč

                                                                                    

Výdaje celkem – 127 101,40 Kč

 

Stav účtu v KB k 30.6.2017 – 5 792 782,47 Kč

 

 

 

Účet v ČNB k 1.6.2017 – 328 220,93 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 30.6.2017 – 345 091,33 Kč

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.6.2017 činil 9 212 Kč

 

Příjmy:   Příjem z banky                                                                         25 000 Kč

            

Příjmy celkem - 25 000 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               Olej do křovinořezu                                                                       270 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   1 200 Kč

               Nafta do hasičského auta                                                            2 000 Kč

               Oprava tiskárny                                                                             200 Kč

               Nákup okrasných rostlin                                                               932 Kč

               Cestovné k nákupu rostlin                                                             192 Kč

               Materiál k výsadbě rostlin                                                          1 708 Kč

               Občerstvení - výsadba                                                                   227 Kč

               Práce na výsadbě                                                                        2 788 Kč

                           

Výdaje celkem – 15 247 Kč

 

 

Stav pokladny k 30.6.2017 činil 18 965 Kč

 

 

 

Vyhotovil 6.7.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 5/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.5.2017 – 5 448 204,12 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      45 973,86 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 3 599,85 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                            121 940,03 Kč

              

               SFÚ Praha                                                                                   3 595,10 Kč

               PETR ČELUSTKA – dřevo z topolů                                          5 455 Kč

               KB – úrok                                                                                         41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 180 605,51 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – zálohy                                                                               6 430 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                                908 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – odpad                                                   1 452 Kč

               SAZIMA - antivirus                                                                    1 391,50 Kč

               Telekomunikace                                                                          3 877,51 Kč

               Oprava rozhlasu                                                                           1 684 Kč

               A.G.AUTO – posilovací stroje                                                    4 557 Kč

               DANIŠ DAVAZTECHNIK – filtr, olej, řemen                          2 002 Kč

               KONVIČKA – ráfek                                                                   1 440 Kč

               PETR HRADIL – pohřebné                                                      12 144 Kč

               MACHOVSKÝ – mapy                                                              8 739 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 944 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                       6 134 Kč

               Daň z příjmů                                                                               2 445 Kč

               PETR HRADIL – zemní práce                                                 17 151 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                            4 250 Kč

               KB – poplatky                                                                               670 Kč

                                                                                    

Výdaje celkem – 87 447,51 Kč

 

Stav účtu v KB k 31.5.2017 – 5 541 362,12 Kč

 

 

 

Účet v ČNB k 1.5.2017 – 311 350,53 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 31.5.2017 – 328 220,93 Kč

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.5.2017 činil 20 437 Kč

 

Příjmy: Správní poplatky                                                                         28 650 Kč

            

Příjmy celkem - 28 650 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               Kancelářské potřeby                                                                   1 517 Kč

               Flash karta                                                                                     601 Kč

               Pohonné hmoty do sekačky a mulčovače                                   5 739 Kč

               Benzín do stříkačky                                                                       600 Kč

               Řemen do mulčovače                                                                    987 Kč

               Zemní izolace                                                                                475 Kč

               Jezdecký klub – příspěvek                                                       11 000 Kč

               Hasiči – příspěvek                                                                      5 000 Kč

               Rybáři – příspěvek                                                                     5 000 Kč

               Oprava mulčovače                                                                        265 Kč

               Dárkové koše a růže – DS Radkova Lhota                                2 660 Kč

               Cestovné – předání košů                                                                 56 Kč

               Správní poplatek                                                                             60 Kč

               Hasiči – zámek                                                                              185 Kč

              

       

Výdaje celkem – 39 875 Kč

 

 

Stav pokladny k 31.5.2017 činil 9 212 Kč

 

 

 

Vyhotovil 6.6.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 4/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.4.2017 – 5 407 504,68 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      37 202 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 3 120,20 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                30 011,59 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              64 621,38 Kč

              

               EKO-KOM                                                                                  2 874,50 Kč

               ČEZ – přeplatek elektřiny za veřejné osvětlení                          1 781 Kč

               KB – úrok                                                                                         41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 139 652,34 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ – doplatek elektřiny za kulturní dům                                  6 084 Kč

               SKLÁDKA BYSTŘICE  – odpady                                             4 965 Kč

               SUEZ - odpad                                                                            21 528 Kč

               ZD DŘEVOHOSTICE – odpad                                                     726 Kč

               GORDIC - software                                                                    1 391,50 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 661,40 Kč

               Daň z příjmů                                                                               2 445 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      1 944 Kč

               PORADCE  – publikace                                                                665 Kč

               LAKONADO – kamenivo                                                        14 708 Kč

               MIKROREGION MOŠTĚNKA – členský příspěvek                7 630 Kč

               PETR HRADIL – zemní práce                                                 16 996 Kč

               SEZNAM FIREM CZECH – inzerce                                         3 836 Kč

               VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV – vodné                1 691 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    1 887 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580 Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160 Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700 Kč

               Účetní – mzda                                                                            4 250 Kč

               KB – poplatky                                                                               560 Kč

                                                                                    

Výdaje celkem – 98 952,90 Kč

 

Stav účtu v KB k 30.4.2017 – 5 448 204,12 Kč

 

 

 

Účet v ČNB k 1.4.2017 – 294 480,13 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 30.4.2017 – 311 350,53 Kč

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.4.2017 činil 15 417 Kč

 

Příjmy: Prodej vyřazené lávky                                                                 12 000 Kč

            

Příjmy celkem - 12 000 Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730 Kč

               Pohonné hmoty                                                                           1 250 Kč

              

       

Výdaje celkem – 6 980 Kč

 

 

Stav pokladny k 30.4.2017 činil 20 437 Kč

 

 

 

Vyhotovil 3.5.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 3/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.3.2017 – 5 366 307,88 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      42 213,33 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         1 482,89 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 2 695,71 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                94 845,76 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              52 759,95 Kč

              

 

               PAVEL VANĚK – splátka půjčky                                         102 500,- Kč

               SFÚ Praha                                                                                   3 198,76 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 299 738,07 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ - zálohy                                                                               6 160,- Kč

               INNOGY ENERGIE – záloha plyn                                            7 710,- Kč

               A.S.A. odpady                                                                             3 037,- Kč

               GORDIC - software                                                                    3 109,7 Kč

               Telekomunikace                                                                          2 893,97 Kč

               Daň z příjmů                                                                               2 868,- Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      2 052,- Kč

               INFORM – placený zápis                                                           4 235,- Kč

               PETR HRADIL – zemní práce                                                   4 840,- Kč

               PATRIK LUCKÝ – toner                                                           3 836,- Kč

               VODOVODY A KANALIZACE – vzorky                               1 040,60 Kč

               Odkup akcií V.a K.                                                                 194 880,- Kč

               ALEŠ ZOBANÍK – odborné elaboráty                                      3 557,- Kč

               MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘEROV – služby                           4 460,- Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    2 516,- Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580,- Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160,- Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700,- Kč

               Účetní – mzda                                                                            4 250,- Kč

               KB – poplatky                                                                               656,- Kč

                                                                                    

Výdaje celkem – 258 541,27 Kč

 

Stav účtu v KB k 31.3.2017 – 5 407 504,68 Kč

 

 

 

Účet v ČNB k 1.3.2017 – 277 609,73 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900,00 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 31.3.2017 – 294 480,13 Kč

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.3.2017 činil 24 329,- Kč

 

Příjmy: MILAN SVOBODNÍK – úroky z půjčky                                     4 000,- Kč

            

Příjmy celkem -  4 000,- Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730,- Kč

               BŘETISLAV BARTÍK – různé práce                                        1 632,- Kč

               Pohonné hmoty                                                                           4 261,- Kč

               Sněžná fréza – náhradní součástky                                                779,- Kč

               Prádelna – ubrusy                                                                          510,- Kč

              

Výdaje celkem – 12 912,- Kč

 

 

Stav pokladny k 31.3.2017 činil 15 417,- Kč

 

 

 

Vyhotovil 4.4.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 2/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.2.2017 – 5 229 913,59 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      52 208,26 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                            834,02 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu                 5 041,53 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                  4 782,96 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                            120 754,09 Kč

              

 

               MILAN SVOBODNÍK – splátka půjčky                                  25 000,- Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

             

Příjmy celkem – 208 662,53 Kč

 

Výdaje - ČEZ - zálohy                                                                               6 160,- Kč

               A.S.A. odpady                                                                             3 763,- Kč

               GORDIC - software                                                                    5 296,17 Kč

               Telekomunikace                                                                          1 151,07 Kč

               Daň z příjmů                                                                               2 580,- Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      2 052,- Kč

               EVA FRYŽALKOVÁ – bezúročná půjčka                              10 000,- Kč

               Přestupky – Přerov                                                                      1 350,- Kč

               WOLTERS KLUWER – věštník olomouckého kraje                1 093,- Kč

               Záloha do pokladny                                                                  25 000,- Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    2 516,- Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580,- Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160,- Kč

               Pokladní – mzda                                                                         1 700,- Kč

               Účetní – mzda                                                                            4 250,- Kč

               KB – poplatky                                                                               617,- Kč

                                                                                    

Výdaje celkem – 72 268,24 Kč

 

Stav účtu v KB k 28.2.2017 – 5 366 307,88 Kč

 

 

 

Účet v ČNB k 1.2.2017 – 260 739,33 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900,00 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 28.2.2017 – 277 609,73 Kč

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.2.2017 činil 4 948,- Kč

 

Příjmy: Převod z banky                                                                              25 000,- Kč

             Rybářský spolek – nájem rybníka                                                   1 000,- Kč

 

Příjmy celkem - 26 000,- Kč

 

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730,- Kč

               Myslivecký ples - reprezentace                                                     590,- Kč

               Občerstvení – kontrola                                                                  175,- Kč

               Odvoz dokumentů - KÚ                                                                124,- Kč

              

Výdaje celkem – 6 619,- Kč

 

 

Stav pokladny k 28.2.2017 činil 24 329,- Kč

 

 

 

 

 

 

Vyhotovil 5.3.2017

 

Marek Šrom - účetní

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA 1/2017

OBEC RADKOVA LHOTA

 

Stav rozpočtu, pohyby na účtech, pokladna

 

Stav účtu v KB k 1.1.2017 – 5 169 046,05 Kč

 

Pohyby na účtu:

Příjmy – daně z finančního úřadu Olomouc

               Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      51 471,90 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                                         1 099,12 Kč

               Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                 3 924,72 Kč

               Daň z příjmů právnických osob                                                13 374,80 Kč

               Daň z přidané hodnoty                                                              95 648,97 Kč

               Daň z nemovitosti                                                                       9 261,09 Kč

 

               SFÚ Praha                                                                                        18,46 Kč

               EKO KOM                                                                                  3 461,50 Kč

               KB – úrok                                                                                        41,67 Kč

 

Příjmy celkem – 178 302,23 Kč

 

 

Výdaje - ČEZ - zálohy                                                                               6 160,00 Kč

               A.S.A. odpady                                                                             3 581,00 Kč

               SUEZ – odpad                                                                           21 528,00 Kč

               GORDIC - software                                                                    1 297,73 Kč

               Telekomunikace                                                                          4 366,41 Kč

               Daň z příjmů                                                                               2 580,00 Kč

               Zdravotní pojištění                                                                      2 052,00 Kč

               ANTEE – webové stránky                                                          3 267,00 Kč

               RENDULA – smlouvy                                                                   650,00 Kč

               ČÚZK - služba                                                                               200,00 Kč

               PAVEL ROUBALÍK – geometrický plán                                  7 260,00 Kč

               GEOTOM – geometrický plán                                                    9 680,00 Kč

               KIDSOK – dopravní obslužnost                                               11 970,00 Kč

               ALPHA SUPPLIES – toner                                                      12 771,55 Kč

               Volby – vratka                                                                          16 258,00 Kč

               Odměny zastupitelů                                                                    2 516,00 Kč

               Odměny předsedům výborů                                                       1 580,00 Kč

               Odměna místostarosty                                                                3 160,00 Kč

                  Účetní – mzda                                                                            4 250,00 Kč

                  Pokladní – mzda                                                                        1 700,00 Kč

                  KB – poplatky                                                                               607,00 Kč

 

Výdaje celkem – 117 434,69 Kč

 

Stav účtu v KB k 31.1.2017 – 5 229 913,59 Kč

 

 

 

 

Účet v ČNB k 1.1.2017 – 243 868,93 Kč

 

Příjem – Dotace na výkon státní správy                                                   16 900,00 Kč

 

Výdaj – Poplatky                                                                                             29,60 Kč

 

Stav účtu v ČNB k 31.1.2017 – 260 739,33 Kč

 

 

 

Pokladna

 

Stav pokladny k 1.1.2017 činil 14 066,00 Kč

 

Příjmy 0

 

Příjmy celkem 0

 

Výdaje – Starosta – odměna                                                                      5 730,00 Kč

               RL – dárkový balíček a kytice                                                       700,00 Kč

               Správní poplatek – územní rozhodnutí                                       1 500,00 Kč

               Čistící prostředky                                                                           788,00 Kč

               Žárovky                                                                                          400,00 Kč

 

Výdaje celkem – 9 118,00 Kč

 

Stav pokladny k 31.1.2017 činil 4 948,00 Kč

 

 

Vyhotovil 6.2.2017

 

Marek Šrom - účetní