Dotace Kde nás najdete
Drobečková navigace

Úvod > Rozpočet archiv

Rozpočet 

                     
  PŘÍLOHA Č.1   
                     
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE RADKOVA LHOTA NA ROK 2018
                     
ODDÍL,  POLOŽKA DRUH PŘÍJMŮ ČÁSTKA V tis. Kč ZMĚNY VÝSLEDEK
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 500    
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 16    
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu 50    
  1121 Daň z příjmů právnických osob 460    
  1211 Daň z přidané hodnoty 950    
  1340 Poplatek za komunální odpad 18    
  1341 Poplatek ze psů 1    
  1361 Správní poplatky 3    
  1511 Daň z nemovitosti 150    
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 0    
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0    
3399 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2    
3392 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5    
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55    
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20    
6409 2124 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0    
  8115 Bez ODPA změna stavu krdb. Prostř. Nabu 3844    
CELKEM v tis. Kč 6074    
                     
ODDÍL,  POLOŽKA DRUH VÝDAJŮ  ČÁSTKA V tis. Kč ÚPRAVA PO ÚPRAVĚ 
1019 6121 Pěstební činnost - nákup ostatních služeb 800    
2212 5139 Nákup materiálu j.n. -silnice 50    
2212 6121 Budovy, haly a stavby 100    
2219 5171 Opravy a uržování - pozemní komunikace 300    
2292 5193 Výdaje na dopravní a územní obslužnost  15    
2310 5151 Studená voda 20    
2310 5171 Opravy a udržování 30    
2321 5139 Nákup materiálu j.n. - Odpadní vody 20    
2321 5169 Nákup ostatních služeb 20    
2321 5171 Opravy a udržování 20    
2334 6121 Revitalizace říčních systémů 100    
2341 5166 Vodní díla v zemědělské krajině 10    
2341 6121 Budovy, haly a stavby 2000    
2413 5171 Záležitosti radiokomunikací 10    
3111 5321 Předškolní zařízení 5    
3113 5321 Základní školy 5    
3312 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0    
3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky (část) 3    
3319 5163 Ostatní záležitosti kultury 5    
3326 5171 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Povědomí 0    
3392 5154 Zájmová činnost v  kultuře - elektrická energie  40    
3392 5171 Zájmová činnost v  kultuře - opravy a udržování   150    
3399 5169 Ostatní záležitosti kultury - církví a sdělovacích prostředků  5    
3399 5171 Opravy a udržování 0    
3399 5194 Věcné dary 5    
3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0    
3399 5321 Neinvestiční transfery obcím  5    
3412 5139 Sportovní zařízení v majetku obce, nákup mat. n.j. 10    
3412 5171 Opravy a udržování 20    
3412 6121 Budovy, haly, stavby  10    
3419 5222 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvetiční transf. obč. sdruž. 0    
3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická energie 30    
3632 5321 Pohřebnictví - neinvetiční transfery obcím 5    
3635 5362 Územní plánování 20    
3639 5161 Služby pošt 1    
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  10    
3639 5169 Nákup ostatních služeb 10    
3639 5171 Opravy a udržování 5    
3639 6119 Komunální a územní rozvoj, ostatní nákupy(projekty) 150    
3639 6121 Haly, budovy, stavby 650    
3639 6130 Pozemky 200    
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20    
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 130    
3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60    
3745 5139 Nákup materiálu j.n 10    
3745 5132 Ochranné pomůcky 2    
3745 5137 DHDM 2    
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 22    
3745 5171 Opravy a udržování 50    
4357 5339 Domovy - neinvestiční trans.cizím příspěvkovým organizacím           5    
5512 5139 Požární ochrana -  nákup materiálu j.n. 5    
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva  15    
5512 5171 Opravy a udržování 60    
5512 5137 DHDM  2    
5512 5141 Úroky vlastní 1    
5512 5154 Elektrická energie  10    
5512 5163 Služby peněžních ústavů 0    
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5    
5512 5169 Nákup ostatních služeb 5    
5512 6121 Budovy, haly, stavby  200    
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 240    
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6    
6112 5175 Pohoštění 5    
6112 5032 Povinné pojištění na VZP 15    
6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  5    
6112 5169 Nákup ostatních služeb 5    
6112 5492 Peněžní dar 0    
6171 5021 Činnost místní správy - oov 150    
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  2    
6171 5137 DHDM 0    
9171 5139 Nákup materiálu j.n. 10    
6171 5153 Plyn 35    
6171 5154 Elektrika 35    
6171 5161 Služby pošt 1    
6171 5162 Služby telekomikací a radiokomunikací 40    
6171 5163 Služby peněžních ústavů 2    
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  10    
6171 5168 Zpracování dat a služ. souv. s inf. a kom. technol. 37    
6171 5169 Nákup ostatních služeb 13    
6171 5173 Cestovné  10    
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně  0    
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím  0    
6171 5362 Platby daní  a poplatků státnímu rozpočtu  10    
           
CELKEM v tis. Kč 6074 0 0
                     
                     
                     
  vyvěšeno dne: 7.12.2017              
                     
  sejmuto dne:                
                     

Fin str. 1.jpg

Fin str. 2.jpg

Fin str. 3.jpg

Fin str. 4.jpg

Fin str. 5.jpg

Fin str. 6.jpg

Fin str. 7.jpg

                     
  PŘÍLOHA Č.1   
                     
NÁVRH ROZPOČTU OBCE RADKOVA LHOTA NA ROK 2018
                     
ODDÍL,  POLOŽKA DRUH PŘÍJMŮ ČÁSTKA V tis. Kč ZMĚNY VÝSLEDEK
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 500    
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 16    
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu 50    
  1121 Daň z příjmů právnických osob 460    
  1211 Daň z přidané hodnoty 950    
  1340 Poplatek za komunální odpad 18    
  1341 Poplatek ze psů 1    
  1361 Správní poplatky 3    
  1511 Daň z nemovitosti 150    
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 0    
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0    
3399 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2    
3392 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5    
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 55    
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20    
6409 2124 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0    
  8115 Bez ODPA změna stavu krdb. Prostř. Nabu 3844    
CELKEM v tis. Kč 6074    
                     
ODDÍL,  POLOŽKA DRUH VÝDAJŮ  ČÁSTKA V tis. Kč ÚPRAVA PO ÚPRAVĚ 
1019 6121 Pěstební činnost - nákup ostatních služeb 800    
2212 5139 Nákup materiálu j.n. -silnice 50    
2212 6121 Budovy, haly a stavby 100    
2219 5171 Opravy a uržování - pozemní komunikace 300    
2292 5193 Výdaje na dopravní a územní obslužnost  15    
2310 5151 Studená voda 20    
2310 5171 Opravy a udržování 30    
2321 5139 Nákup materiálu j.n. - Odpadní vody 20    
2321 5169 Nákup ostatních služeb 20    
2321 5171 Opravy a udržování 20    
2334 6121 Revitalizace říčních systémů 100    
2341 5166 Vodní díla v zemědělské krajině 10    
2341 6121 Budovy, haly a stavby 2000    
2413 5171 Záležitosti radiokomunikací 10    
3111 5321 Předškolní zařízení 5    
3113 5321 Základní školy 5    
3312 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0    
3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky (část) 3    
3319 5163 Ostatní záležitosti kultury 5    
3326 5171 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. Povědomí 0    
3392 5154 Zájmová činnost v  kultuře - elektrická energie  40    
3392 5171 Zájmová činnost v  kultuře - opravy a udržování   150    
3399 5169 Ostatní záležitosti kultury - církví a sdělovacích prostředků  5    
3399 5171 Opravy a udržování 0    
3399 5194 Věcné dary 5    
3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0    
3399 5321 Neinvestiční transfery obcím  5    
3412 5139 Sportovní zařízení v majetku obce, nákup mat. n.j. 10    
3412 5171 Opravy a udržování 20    
3412 6121 Budovy, haly, stavby  10    
3419 5222 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvetiční transf. obč. sdruž. 0    
3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická energie 30    
3632 5321 Pohřebnictví - neinvetiční transfery obcím 5    
3635 5362 Územní plánování 20    
3639 5161 Služby pošt 1    
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  10    
3639 5169 Nákup ostatních služeb 10    
3639 5171 Opravy a udržování 5    
3639 6119 Komunální a územní rozvoj, ostatní nákupy(projekty) 150    
3639 6121 Haly, budovy, stavby 650    
3639 6130 Pozemky 200    
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20    
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 130    
3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60    
3745 5139 Nákup materiálu j.n 10    
3745 5132 Ochranné pomůcky 2    
3745 5137 DHDM 2    
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 22    
3745 5171 Opravy a udržování 50    
4357 5339 Domovy - neinvestiční trans.cizím příspěvkovým organizacím           5    
5512 5139 Požární ochrana -  nákup materiálu j.n. 5    
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva  15    
5512 5171 Opravy a udržování 60    
5512 5137 DHDM  2    
5512 5141 Úroky vlastní 1    
5512 5154 Elektrická energie  10    
5512 5163 Služby peněžních ústavů 0    
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5    
5512 5169 Nákup ostatních služeb 5    
5512 6121 Budovy, haly, stavby  200    
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 240    
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6    
6112 5175 Pohoštění 5    
6112 5032 Povinné pojištění na VZP 15    
6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  5    
6112 5169 Nákup ostatních služeb 5    
6112 5492 Peněžní dar 0    
6171 5021 Činnost místní správy - oov 150    
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  2    
6171 5137 DHDM 0    
9171 5139 Nákup materiálu j.n. 10    
6171 5153 Plyn 35    
6171 5154 Elektrika 35    
6171 5161 Služby pošt 1    
6171 5162 Služby telekomikací a radiokomunikací 40    
6171 5163 Služby peněžních ústavů 2    
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  10    
6171 5168 Zpracování dat a služ. souv. s inf. a kom. technol. 37    
6171 5169 Nákup ostatních služeb 13    
6171 5173 Cestovné  10    
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně  0    
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím  0    
6171 5362 Platby daní  a poplatků státnímu rozpočtu  10    
           
CELKEM v tis. Kč 6074 0 0
                     
                     
                     
  vyvěšeno dne: 15.11.2017              
                     
  sejmuto dne: 6.12.2017              
                     

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2017

 ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBECNÍCH DOKUMENTŮ

zverej.jpg

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE

rozp1.jpg

rozp2.jpg

 rozp3.jpg

 vyhled.jpg

 vud.jpg

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

 

Rozpočet na rok 2014